[1]
Barzdaitis J. 1963. XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos ateistai apie ankstyvąsias religinių tikėjimų formas. Problemos. 3, (Sep. 1963), 125-138. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.1963.3.7276.