(1)
Japertas M. FREGE’S ĮNAŠAS Į REIKŠMĖS SAMPRATĄ. PRB 2005, 68, 82-91.