(1)
Plėšnys A. POZITYVŲ PROTĄ PAVARČIUS: PASTABOS PARAŠTĖSE. PRB 2011, 79, 185-192.