(1)
Briedis M. E. HUSSERLIO FENOMENOLOGINIS PROJEKTAS IRPSICHOTERAPIJOS PROBLEMOS. PRB 2011, 79, 129-140.