(1)
Plėšnys A. MOKSLAS KAIP MOKSLO FILOSOFIJOS PROBLEMA. PRB 2011, 79, 55-66.