(1)
Ruzas M.; Šaulauskas M. P. POZITYVIOJI IR NEGATYVIOJI TIKROVĖS TEMATIZACIJA. ŠLIOGERIS IR BAUDRILLARD’AS. PRB 2010, 78, 74-82.