(1)
Kirtiklis K. DVI ROBERTO T. KRAIGO PRAGMATINÄ–S KOMUNIKACIJOS METATEORIJOS PROBLEMOS. PRB 2009, 75, 85-93.