(1)
Bielskis A. GALIA, ISTORIJA IR GENEALOGIJA: FRIEDRICHAS NIETZSCHE IR MICHELIS FOUCAULT. PRB 2009, 75, 73-84.