(1)
Šerpytytė R. PRASMĖS „PRARADIMAS“ IR NIHILIZMO „LOGIKA“. PRB 2009, 75, 58-65.