(1)
Žukauskaitė A. GILLES’IO DELEUZE’O IR FELIXO GUATTARI MIKROPOLITIKA ŠIUOLAIKINĖS FILOSOFIJOS KONTEKSTE. PRB 2009, 75, 34-43.