(1)
Mažeikis G. E. GENDROLIO BENDRUOMENINĖS ŽMOGAUS RAIDOS TEORIJA. PRB 2008, 74, 27-47.