(1)
Barevičiūtė J. K. FILOSOFINĖ POETIKA: NUO ANTIKOS IKI ŠIŲ DIENŲ. PRB 2008, 73, 210-212.