(1)
Kačerauskas T. KŪNAS GYVENAMAJAME PASAULYJE. PRB 2008, 73, 72-82.