(1)
Gutauskas M. DIALOGAS PRIEŠ DIALOGĄ E. LEVINO MĄSTYME „ANAPUS PATIRTIES“. PRB 2007, 71, 157-167.