(1)
Žukauskaitė A. KŪNAS IR REIKŠMĖ J. L. NANCY KNYGOJE "CORPUS". PRB 2007, 71, 59-67.