(1)
Šliogeris A. PATYRIMO TERITORIJA. PRB 2007, 71, 9-23.