(1)
Rostovskytė A. HEIDEGGERIO PRASMĖS SAMPRATA ARISTOTELIO FILOSOFINĖS MINTIES KONTEKSTE. PRB 2013, 85, 67-78.