(1)
Gricevič Z. Eksperimentinės Filosofijos maršrutai. PRB 2014, 86, 202-210.