(1)
Barevičiūtė J. K. GLOBALUMO IR LOKALUMO PROBLEMA FILOSOFINIO MÀSTYMO PERSPEKTYVOJE. PRB 2006, 69, 192-200.