(1)
Bukevičiūtė A. FILOSOFINĖS ESEISTIKOS PAVILIOTA. PRB 2006, 69, 187-189.