(1)
Daujotytė-Pakerienė V. APGLĖBIANTIS MĄSTYMO BŪDAS. PRB 2006, 69, 47-61.