(1)
Rimkutė A. ŽVILGSNIS Į POLITINĘ FILOSOFIJĄ IŠ VILNIAUS. PRB 2005, 68, 184-188.