(1)
Kaklauskas A.; Pruskus V. INTERNETINÄ– PARAMA PRIIMANT DAUGIAKRITERIUS ETINIUS SPRENDIMUS. PRB 2005, 68, 109-127.