(1)
Junutytė-Galvanauskienė L. Algis Mickūnas’s Philosophy of Eros. PRB 2016, 87, 106-116.