(1)
Genzelis B. Etinės idėjos S. Šalkauskio Filosofijoje. PRB 1985, 33, 42-44.