(1)
Gai┼żutis A. Two Theses on Aesthetics. PRB 1988, 39, 128-129.