(1)
Repšys J. S. Daukanto pažiūros į Religiją Ir Dvasininkus. PRB 2014, 1, 53-78.