(1)
Lazutka V. Žmonių Santykių susvetimėjimas klasinės visuomenės sąlygomis Ir Jo atsispindėjimas Religiniuose Vaizdiniuose. PRB 1963, 3, 23-34.