(1)
Škliarskaitė F. Kai Kurie Dialektinio Materializmo Klausimai V. Kapsuko raštuose. PRB 1963, 3, 139-154.