(1)
Vinciūnas J. Pažinimo Subjekto Klausimu. PRB 1965, 6, 5-16.