(1)
Skersytė J. Dėl Formaliosios Logikos Vaidmens pažinimo Procese. PRB 1965, 6, 17-27.