(1)
Repšys J. Kai Kurie Metodologiniai asmenybės Ir visuomenės Santykio Klausimai. PRB 2014, 6, 53-68.