(1)
Vaitkūnas G. Pažangiosios estetinės Minties Raida Lietuvoje 1918-1940 Metais. PRB 1965, 6, 135-148.