(1)
Drulytė S. Marksistinis-Lenininis visuomenės Ir asmenybės Supratimas. PRB 2014, 7, 73-84.