(1)
Rickevičiūtė K. Malonumo Supratimas Epikūro Etikoje. PRB 1967, 7, 139-151.