(1)
Mickevičius A. EMILIO BETTI VERSUS HANSAS-GEORGAS GADAMERIS: HERMENEUTINIO PRASMĖS SUPRATIMO DILEMA. PRB 2012, 82, 139-152.