(1)
Padolskienė G. M. Gamtos Mokslų Vystymosi Ir visuomeninės Gamybos sąveika. PRB 1968, 8, 49-60.