(1)
Žičkytė-Barysienė R. Apie Estetinį Poreikį. PRB 1968, 8, 61-68.