(1)
Klibavičius D. NAUJOSIOS MEDIJOS KAIP KLASIKINĖS UGDYMO PARADIGMOS ALTERNATYVA. PRB 2013, 83, 133-144.