Kardelis N. (2016). CARTOGRAPHER OF EUROPEAN SPIRIT. Problemos, 90(90), 192-196. https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.90.10148