Milerius N. (2012). APOKALIPSÄ–S KINAS KAIP KONTRFAKTINIS FENOMENAS. Problemos, 81, 165-175. https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.1282