Kabelka G. (2013). BALTIJOS ŠALIŲ FILOSOFINIO DISKURSO POSOVIETINĖ TRANSFORMACIJA II. Problemos, 84, 21-35. https://doi.org/10.15388/Problemos.2013.0.1781