Bielskis A. (2008). KODÄ–L KAPITALIZMAS, KUR DEMOKRATIJA?. Problemos, 74, 183-191. https://doi.org/10.15388/Problemos.2008.0.1984