Šliogeris A. (2008). TRAGIŠKASIS HEROJUS IR LIETUVIŠKOJI JO ATMAINA (NEOLITINĖ A. MACEINOS APOLOGIJA SU PALEOLITINE TRAGIŠKOJO GESTO PROLOGIJA). Problemos, 74, 48-64. https://doi.org/10.15388/Problemos.2008.0.1997