┼Żukauskait─Ś A. (2020). Gaia Theory: Between Autopoiesis and Sympoiesis. Problemos, 98, 141-153. https://doi.org/10.15388/Problemos.98.13