Duoblienė L. (2007). VAIKO PIEŠIMAS J. DEWEY IR M. MERLEAU-PONTY FILOSOFIJOJE: RAIŠKOS PAMOKOS SUAUGUSIAJAM. Problemos, 71, 68-77. https://doi.org/10.15388/Problemos.2007.2538