Rostovskytė A. (2013). HEIDEGGERIO PRASMĖS SAMPRATA ARISTOTELIO FILOSOFINĖS MINTIES KONTEKSTE. Problemos, 85, 67-78. https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.2921