Barevičiūtė J. K. (2006). GLOBALUMO IR LOKALUMO PROBLEMA FILOSOFINIO MÀSTYMO PERSPEKTYVOJE. Problemos, 69, 192-200. https://doi.org/10.15388/Problemos.2006.4044