Junutytė-Galvanauskienė L. (2016). Algis Mickūnas’s Philosophy of Eros. Problemos, 87(87), 106-116. https://doi.org/10.15388/Problemos.2015.87.5283