Barzdaitis J. (1960). XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos ateistai apie gnoseologines religijos ištakas. Problemos, 1, 25-52. https://doi.org/10.15388/Problemos.1960.0.7254